วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

13-15 พฤศจิกายน 2552 นี้ สม.7 คนที่เหลือก็จะได้เวลาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กันแล้ว และต้องส่งเค้าโครงภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้นะครับ ใครสอบวันไหน
ดาวน์โหลดข้อมูลไปดูกันเองนะครับ
กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552(สม.7)
-กำหนดการสอบ
-ลำดับการสอบ
-ตัวอย่างปก

เอกสารที่ต้องส่ง................
1.เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 เล่ม
2.[TS1] แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
3.[TS2] แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เอกสารอื่นๆ
1. แบบการขอความเห็นชอบในด้านจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

งานทำบุญทอดกฐินของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์


งานทำบุญทอดกฐินของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 ณ วัดป่าโนนเก่า ม.3 บ.โนนใหญ่ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
โดยมียอดเงินบริจาค 5 แสนกว่าบาท
ยอดบริจาคของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 117,299 บาท
หลังจากนั้นก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง
ทีมรวมดารา สม.7 + สม. 8 ศูนย์สุรินทร์
นำทีมโดย ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี ปะทะ
ทีมรวมดารา สม.7 + สม. 8 ศูนย์ศรีสะเกษ
นำทีมโดย ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
ซึ่งผลการแข่งขันทีมรวมดาราสุรินทร์ชนะทีมรวมดาราศรีสะเกษ 7:3 ประตู
โดยในแมทซ์นี้ ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี ทำแฮททริกอีกด้วย และน้องแอ๋น
สม.8 ก็ไม่ใช่ย่อยยิงได้ 1 ประตู สำหรับสม.7 สิงห์กอบ ณ ท่าตูม 2 ประตู
และวรรณะ ณ เพี้ยราม อีก 1 ประตู....
ชมภาพเพิ่มเติม

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552 มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สม.7) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการสอบครั้งศูนย์สุรินทร์มีผู้เข้าสอบจำนวน 5 คน และศูนย์ศรีสะเกษ 2 คน โดยมีศาตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา และรศ. รณรุทธิ์ บุตรแสนคม และมีกรรมการควบคุม(ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ และนพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา) ร่วมเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ผลการสอบก็เป็นที่น่าดีใจเพราะทุกคนที่เข้าสอบสอบผ่านทุกคน จึงขอให้กำลังใจให้กับนิสิตที่จะลงทะเบียนในเทอมหน้าให้เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้ต่างๆ และให้สอบผ่านทุกคนนะครับ.....ดูภาพเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว รายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์......ประกาศ
**เปลี่ยนแปลงประธานควบคุม (รศ.รณรุทธิ์ บุตรแสนคม)
2. คำชี้แจงการจัดทำวิทยานิพนธ์........ดาวน์โหลด
3. สถานที่ทำงานและที่อยู่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์......ดาวน์โหลด

ให้ศึกษารายละเอียดดีๆนะครับ เพราะบางคนสามารถลงทะเบียน thesis ได้ในเทอม 2/2552 เท่านั้น

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รับน้อง สม.8


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 16.00 น. รุ่นพี่ สม.7 ศูนย์สุรินทร์ได้มีการรับน้อง สม.8 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกีบรติ หลังสนามกีฬาจังหวัด โดยมีการแนะนำตัวและพบปะสังสรรค์กันต่อที่ร้านเรือนราชา และได้มีการจับฉลากเพื่อเลือกพี่รหัส ต่อจากนั้นก็ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี ได้มาแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับสม.7 และให้กำลังใจ สม.8 ในการศึกษาในระดับปริญญาโท....ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ก็ขอให้มีโอกาสดีๆแบบนี้บ่อยๆนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตารางเรียน ปี 2552

ตารางเรียนปี 2552 ออกแล้วนะครับ........ดาวน์โหลด

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดป่าโนนเก่า และการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพ


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 นิสิต สม. 7 และ สม.8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดป่าโนนเก่า โดยได้รวบรวมปัจจัยจำนวน 94,699 บาท เพื่อร่วมก่อสร้างเจดีย์ และหลังจากนั้นก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างศูนย์สุรินทร์ (นำทีมโดยคุณพินิจ เกษรบัว)กับ ทีมรวมดาราศูนย์มหาสารคาม,บุรีรัมย์,ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี (นำทีมโดย ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมจังหวัดสุรินทร์ ชนะทีมรวมดารา 2:0 ประตู ซึ่งภายหลังการแข่งขันก็ได้มีการร่วมรับประทานอาหารที่ร้านแซบซอย 9 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีกิจกรรมอย่างนี้อีก